Business Joomla Themes by Justhost Reviews

LOGmanager

image001
LOGmanager je systém pro centralizovaný sběr a správu logů z široké škály zařízení, jako jsou síťové aktivní prvky, bezpečnostní prvky, operační systémy či aplikační software. Je navržen s vlastním databázovým systém, který umožňuje škálovat jeho kapacitu, rychlé vyhledávání a snadnou interpretaci sbíraných dat. Podstatou zařízení je sběr všech relevantních logů organizace, jejich ukládání do zabezpečeného úložiště s předem určenou retencí a možnost prohledávat velké množství dat v reálném čase. Výstupy prohledávaní jsou prezentovány v textové i grafické podobě s vysokou mírou interakce uživatele vzhledem k nalezeným datům. Další předností tohoto systému je skutečnost, že umožňuje dlouhodobě ukládat data v nezpochybnitelné podobě, což nejen usnadňuje případnou forenzní analýzu vzniklého incidentu či bezpečnostní audit, ale také shodu s normami a předpisy.

image002

Zároveň se nejedná jen o systém pro bezpečnostní oddělení IT provozu firem. Velkým přínosem je také pro operační a provozní úseky, které mohou snadnou interakcí proti databázi událostí nalézt například příčinu nefunkčnosti systému, identifikovat možné závady a rychle dohledat události zapříčiňující konkrétní závady, ztráty dat nebo výpadku komunikace.

Klíčové vlastnosti LOGmanager

-  SEM Logmanagement nástroj

-  Centrální přehled s grafickou prezentací

-  Intuitivní a rychlé vyhledávání

-  Alerty a základní korelace událostí

-  Sjednocení formátu logů

-  Dlouhodobé uložení až 160TB logů

-  Splňuje požadavky Zákona o kybernetické bezpečnosti a ČSN ISO 27001:2013 pro ukládání auditních záznamů

-  Uchování logů pro předložení organizacím zabývajících se bezpečností CESNET CERST a CIRST nebo Policii ČR

Sběr logů pro řešení provozních problémů a bezpečnostních incidentů

Ukládání logů ze všech síťových a bezpečnostních zařízení, serverů, stanic

Předcházení ztrátě kritických dat

Ověření přijetí záznamu do úložiště (pokud je podporováno odesílajícím zařízením)

Ověření identity zdroje záznamů, aby nemohl být záznam podvržen (pokud je podporováno odesílajícím zařízením)

Není licencováno na počet zařízení ani na počet přijatých eventů za sekundu

Podpora clusteru v základu

image003

více informací o LOGmanageru naleznete zde