Servisní činnost


Na veškeré námi dodané systémy zajišťujeme záruční i pozáruční servis.

V případě speciálních požadavků na servis je toto řešeno samostatnou servisní smlouvou s požadovanými podmínkami (doba odezvy, nástup na řešení krizové situace, vyřešení problému).

Zajišťujeme i servis počítačových sítí a systémů v pozici správce sítě či poradce pro společnosti, které tuto činnost neřeší z vlastních zdrojů, ale požadují externí spolupráci. 

Spravujeme počítače a počítačové sítě MS Windows, Unix.
Externí správu počítačových sítí i samotných počítačů provádí naše technické oddělení a obsahuje v sobě následující služby:

 


Již se nebudete muset starat o problémy typu: proč nejde spustit program A, proč program B nefunguje správně, proč nefunguje zvuková karta na počítači D, atd. Tyto problémy vyřešíme za Vás.

Zajišťujeme připojení Vaší sítě na Internet a s tím související služby, např. připojení celé sítě na jednu dynamicky přidělovanou IP adresu, což minimalizuje platby za připojení k Internetu.

Tato služba je výrazně levnější v porovnání se mzdovými náklady na interního správce a umožní ostatním zaměstnancům plně se věnovat pouze své práci.

 

Jsme schopni vybudovat i ze stávajících počítačů, s minimálními doplňkovými náklady, počítačovou síť "šitou na míru" Vašim potřebám.